Đẩy ngực - Đẩy vai

Cây hít đất THOL PUSH01 (1 cặp)

100,000 
500,000 
400,000 
500,000 
800,000 

Hỗ trợ tập lưng (Kéo)

Dây Kéo Lưng Lifting Straps THOL L001

120,000 

Hỗ trợ tập lưng (Kéo)

Dây Kéo Lưng Lifting Straps THOL L003

200,000 

Đẩy ngực - Đẩy vai

Dây quấn cổ tay THOL W002

200,000 
350,000